Over de stichting

De Pierre Kemp Stichting is een stichting met een ideële, algemeen nut beogende doelstelling (culturele ANBI).

De Pierre Kemp Stichting heeft als doel het literaire en beeldende erfgoed van Pierre Kemp (1886-1967) bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Dit doet de stichting onder meer door middel van nieuwe uitgaven van zijn werk en een website met gevarieerde informatie over deze veelzijdige kunstenaar.

De Pierre Kemp Stichting is opgericht in december 2014 . De tot april 2015 bereikte resultaten zijn:

  • verwerving van de grammofoonplatencollectie van Pierre Kemp en onderbrenging daarvan in de Universiteitsbibliotheek van Maastricht Univerity;
  • verkennende gesprekken met uitgever over nieuwe uitgave;
  • lancering van de website www.PierreKemp.nl (met dank aan Danny Habets).

In 2016 wordt prioriteit gegeven aan het verwerven van het schrijfbureau van Pierre Kemp, het werven van fondsen, een nieuwe uitgave van eerder gepubliceerd en/of tot nu toe ongepubliceerd gebleven werk, en een soirée met muziek uit Pierre Kemps discotheek samen met daardoor geïnspireerde gedichten.

Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2015. Daarom is een balans en staat van baten en lasten over 2014 nog niet aanwezig.

Statutaire bestuurssamenstelling:

Prof. dr. Wiel Kusters, voorzitter
Mw. drs. Ingrid Wijk, secretaris
Mw. Wies Meijs, penningmeester

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

RSIN nummer 854507942
NL 64INGB0006788189

Mailadres: info@pierrekemp.nl