Over de stichting

De Pierre Kemp Stichting is een stichting met een ideële, algemeen nut beogende doelstelling (culturele ANBI).

De Pierre Kemp Stichting heeft als doel het literaire en beeldende erfgoed van Pierre Kemp (1886-1967) bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Dit doet de stichting onder meer door middel van nieuwe uitgaven van zijn werk en een website met gevarieerde informatie over deze veelzijdige kunstenaar.

De Pierre Kemp Stichting is opgericht in december 2014 . De tot april 2015 bereikte resultaten zijn:

 • verwerving van de grammofoonplatencollectie van Pierre Kemp en onderbrenging daarvan in de Universiteitsbibliotheek van Maastricht Univerity;
 • verkennende gesprekken met uitgever over nieuwe uitgave;
 • lancering van de website www.PierreKemp.nl (met dank aan Danny Habets).

In 2016 wordt prioriteit gegeven aan het verwerven van het schrijfbureau van Pierre Kemp, het werven van fondsen, een nieuwe uitgave van eerder gepubliceerd en/of tot nu toe ongepubliceerd gebleven werk, en een soirée met muziek uit Pierre Kemps discotheek samen met daardoor geïnspireerde gedichten.

Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2015. Daarom is een balans en staat van baten en lasten over 2014 nog niet aanwezig.

Statutaire bestuurssamenstelling:

Prof. dr. Wiel Kusters, voorzitter
Mw. drs. Ingrid Wijk, secretaris
Mw. Wies Meijs, penningmeester

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

RSIN nummer 854507942
NL 64INGB0006788189

Mailadres: info@pierrekemp.nl

Een gedachte over “Over de stichting”

 1. Dag meneer Kusters,

  Op u, voorzitter van de Pierre Kemp Stichting, heb ik mijn hoop gevestigd om een voor mij prangende vraag beantwoord te krijgen.

  Heel misschien kent u mij als journalist van Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad. Maar in deze kwestie gaat het om een privé-initiatief.

  Bij onderzoek (voor een boek) naar de Heerlense burgemeester Marcel van Grunsven stuit ik op de volgende bewering van Willem K. Coumans:

  ‘We (Galerie Zuid) publiceerden Kemps ‘De la musique avant tout chose’. In de Heerlense gemeenteraad werd dat gedicht over urineren ‘pornografie’ genoemd. De subsidie van 150 gulden hing aan een zijden draadje. ‘Maar dankzij het pleidooi van Van Grunsven kon Galerie Zuid verder.’

  Dit moet zich in de jaren vijftig hebben afgespeeld. Ik heb van Nic Tummers begrepen dat de kritiek vooral van het katholieke raadslid mevrouw Reuten kwam. Verder kon Tummers me niet helpen.

  Ik ben zeer geïnteresseerd in het betoog van Van Grunsven. Dat zal waarschijnlijk iets (veel) zeggen over zijn kunstopvatting. Ik heb alle archieven die hiervoor in aanmerking komen, geraadpleegd, maar niets kunnen vinden.

  Ik heb nu mijn hoop op u gevestigd. Zou u me willen helpen, vooropgesteld dat u dat in deze kunt? Weet u wellicht wat Van Grunsven repliceerde op de kritiek?

  ​Bij voorbaat hartelijk dankend, alleen al voor uw aandacht,

  ​Met vriendelijke groeten,

  Joos Philippens

  ​06-54.21.79.18​

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *