Jaarvergadering bestuur

Op 21 juli jl., op de sterfdag van Pierre Kemp, was de jaarvergadering van het bestuur van de Pierre Kempstichting. Het voltallige bestuur had zich verzameld in het net over de grens bij Maastricht gelegen Smeermaas.

Onderwerpen die aan bod zijn gekomen:

  • Financiën van de Stichting.
  • Activiteiten van de stichting en van derden waaraan de stichting deelneemt.
  • Pierre Kemp in de spotlight.
  • Het graf van Pierre Kemp en het onderhoud daaraan.
  • De Italiaanse uitgave van Pierre Kemps bundel Standard-Book of Classic Blacks.
  • De tentoonstelling “Evelyn Taocheng Wang – Het licht is rond”, te zien vanaf 15 september in het Dordrechts Museum.
  • De voordracht en muziekvoorstelling Pierre Kemp in Parkstad.
  • De Pierre Kemp website.
  • Een eventuele wetenschappelijke en/of publieksuitgave van nog onuitgegeven werk van Kemp.

De vergadering werd afgesloten met een toost op de dichter Kemp.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Boeiende kempvondst in eindhoven

Pierre Kemp blijft verrassen. Nu dook hij plotseling op in Eindhoven, waar iemand met gevoel voor cultureel erfgoed en een prijzenswaardig besef van verantwoordelijkheid een exemplaar van Kemps tweede gedichtenbundel, De bruid der onbekende zee (Maastricht, 1918), aantrof in een doos met boeken bij een afvalcontainer. En niet zomaar een exemplaar. Het boek bevat tegenover de titelpagina een met de hand geschreven opdracht van de dichter aan een zekere Frederique Kox, gevolgd door een lyrische meditatie van ‘de ziel’ over de liefde.

Een grote, krachtig neergezette handtekening  bekroont de dedicatietekst, die eindigt met de mededeling dat de ziel ‘het boek van haar verlangens en haar lijden’ wegschenkt ‘aan die het kunnen begrijpen en medevoelen, gelijk ik dit boek schenk aan U.’

De oplettende Eindhovenaar die deze bijzondere Kempbundel uit een doos met oude boeken naar boven haalde, nam contact op met de Pierre Kemp Stichting en droeg hem aan ons over, zodat hij deel kan gaan uitmaken van de Pierre Kemp Collectie van de Universiteitsbibliotheek in Maastricht.

Copyright tekst en foto: Pierre Kemp Stichting, Maastricht.

Wie Frederique Kox was, hebben wij nog niet weten te achterhalen. Dat zij gezocht moet worden in Maastricht lijkt voorlopig het aannemelijkst. Een aanknopingspunt is misschien te vinden in de persoon van Fred. Kox, eigenaar van Ars et Fides, ‘Benedictijnse en Kerkelijke Kunsthandel’, gevestigd in de Hondstraat op nummer 2B (zie: https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/tel1950/pdfs/deeltwee0351.pdf) Was deze Fred[erik], die in 1956 overleed, Frederiques (groot)vader? In de Stadsbibliotheek Maastricht wordt onder de titel Fred. Kox 1956 een brochure bewaard met de tekst van een Duitstalig afscheidswoord, gesproken door de priester, leraar en gelegenheidsdichter R[ené] Klinkenbergh (1886-1973) uit Sittard, met het naschrift: ‘Worte, von R. Klinkenbergh dem Andenken des Fred. Kox, des Inhabers der Kunsthandlung ‘Artes et Fides’ nach dem Begräbnis am Tische gewidmet.’

Met dank aan N.L. Feitsma

Naschrift d.d. 3 oktober 2023:
Inmiddels is achterhaald wie Frederique Kox is, lees hier onze update: https://pierrekemp.nl/blog/2023/10/03/raadsel-opgelost/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather