Over de stichting

De Pierre Kemp Stichting, opgericht in december 2014, is een stichting met een ideële, algemeen nut beogende doelstelling (culturele ANBI).

De Pierre Kemp Stichting heeft als doel het literaire en beeldende erfgoed van Pierre Kemp (1886-1967) bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Dit doet de stichting onder meer door middel van nieuwe uitgaven van zijn werk en een website met gevarieerde informatie over deze veelzijdige kunstenaar.

In 2016 kreeg de Pierre Kemp Stichting het schrijfbureau van de dichter in haar bezit. Het bureau is te vinden in de Universiteitsbibliotheek Maastricht, waar ook de persoonlijke boeken- en platencollectie van Kemp is ondergebracht.

Het jaar 2017, vijftig jaar na zijn overleden, was een Kempjaar. Ter gelegenheid daarvan werd een deel van het stadspark (dat al Kempland heette) herdoopt tot Pierre Kemppark. Ook was er een expositie gewijd aan zijn vroege kunstwerken op papier, getiteld “De hand van Pierre Kemp”. Als publicatie bij deze expositie verscheen bij het museum een facsimile-uitgave van Kemps schetsboekje uit 1907, samen met een uitgebreide toelichting.

Daarnaast verscheen in 2017 Het regent in de trompetten, een bloemlezing uit Kemps gedichten, goed ontvangen in de pers. In de Universiteitsbibliotheek van Maastricht werd een Kemp-vitrine ingericht.

Statutaire bestuurssamenstelling:

Prof. dr. Wiel Kusters, voorzitter
Mw. drs. Ingrid Wijk, secretaris
Mw. Wies Meijs, penningmeester
drs. Danny Habets, website ontwerp en beheer

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

RSIN nummer 854507942
NL 64INGB0006788189

Mailadres: info@pierrekemp.nl

Jaarverslagen: